การเปลี่ยนแปลงของกองทัพสหรัฐ: ขนาดที่เล็กลง มีความหลากหลายมากขึ้น มีผู้หญิงเป็นผู้นำมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของกองทัพสหรัฐ: ขนาดที่เล็กลง มีความหลากหลายมากขึ้น มีผู้หญิงเป็นผู้นำมากขึ้น

กองทัพประจำการในปัจจุบันมีขนาดเล็กลงและมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์มากกว่ารุ่นก่อนๆ พลวัตทางเพศก็เปลี่ยนไปเช่นกันในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560 มีผู้หญิงเข้ารับราชการทหารและยศเจ้าหน้าที่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเหล่า นี้ในกองกำลังประจำการยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบประชากรทหารผ่านศึก อีกด้วย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายงานใหม่ของเราเกี่ยวกับทหารผ่านศึก “ The American Veteran Experience and the Post-9/11 Generation ”)

ขนาดโดยรวมของกองทัพสหรัฐฯ ตกต่ำลงเป็น

เวลาหลายทศวรรษ การเข้าร่วมทางทหารบางส่วนที่ลดลงหลังจากสงครามเย็นและสงครามอ่าวถูกระงับด้วยการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 9/11 ต่อมา ความขัดแย้งในอิรักและอัฟกานิสถานได้เพิ่มขนาดกองทัพโดยรวม

ในปี 2560 มีชายและหญิงประมาณ 1.34 ล้านคนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำการ จำนวนนี้ลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.46 ล้านคนในปี 2553 และลดลงอย่างมากจากสมาชิกประจำการมากกว่า 2 ล้านคนในปี 2533

ในปี 2560 ผู้หญิงคิดเป็น 16% ของกำลังประจำการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 9% ในปี 2523 และเพียง 1% ในปี 2513

เปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1970 ตัวอย่างเช่น ในปี 1975 5% ของนายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้หญิง และในปี 2017 สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 18%

การดูโปรไฟล์ทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของสมาชิกประจำการแสดงให้เห็นว่าในขณะที่กองทัพส่วนใหญ่ไม่ใช่คนผิวขาวเชื้อสายฮิสแปนิก ผู้ใหญ่ผิวดำและชาวสเปนเป็นตัวแทนของกองกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่และกำลังเติบโต ในปี 2560 57% ของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เป็นคนผิวขาว 16% เป็นคนผิวดำ และ 16% เป็นชาวฮิสแปนิก 4% ของบุคลากรประจำการทั้งหมดเป็นชาวเอเชีย และอีก 6% ระบุว่าเป็น “อื่นๆ” หรือไม่รู้จัก

ส่วนแบ่งของชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ

และชาติพันธุ์ในกองทัพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสเปนเป็นประชากรกลุ่มน้อยที่เติบโตเร็วที่สุดในกองทัพ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับแนวโน้มทางประชากรศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2547 36% ของทหารประจำการเป็นคนผิวดำ ฮิสแปนิก เอเชีย หรือกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์อื่นๆ สมาชิกบริการผิวดำคิดเป็นครึ่งหนึ่งของชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ทั้งหมดในเวลานั้น

ภายในปี 2045 ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่หลังเหตุการณ์ 9/11

ภายในปี 2560 สัดส่วนของทหารประจำการซึ่งไม่ใช่คนผิวขาวเชื้อสายฮิสแปนิกลดลง ในขณะที่ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์คิดเป็น 43% และภายในกลุ่มนั้น คนผิวดำลดลงจาก 51% ในปี 2547 เป็น 39% ในปี 2560 เช่นเดียวกับส่วนแบ่งของ เชื้อสายสเปนเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 36%

กองทัพในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลากหลายยุคสมัย ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ไปจนถึงความขัดแย้งหลังเหตุการณ์ 9/11 แต่ส่วนแบ่งที่รับใช้ในยุคก่อนเหตุการณ์ 9/11 จะลดลงในทศวรรษต่อๆ ไป

ในปี พ.ศ. 2558 ทหารผ่านศึกมีส่วนแบ่งมากที่สุดเป็นครั้งแรกในยุคเวียดนาม (33%) การคาดการณ์จาก Department of Veterans Affairs แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ลดลงของทหารผ่านศึกจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี และเวียดนาม ภายในปี 2588 ทหารผ่านศึกที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีส่วนแบ่งมากที่สุดเป็นครั้งแรกในยุคหลังสงครามอ่าว 9/11 (35%)

การตัดสินใจในการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันเหล่านี้ได้นำไปสู่การโต้เถียงครั้งใหม่ในศาลล่าง ตัวอย่างเช่น ใน Child Evangelism Fellowship of Maryland v. Montgomery County Public Schools (2006) ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางได้ขยายหลักการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันไปยังใบปลิวที่โรงเรียนแจกจ่ายให้กับนักเรียนเพื่อนำกลับบ้านเพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียน เป็นเวลาหลายปีที่เคาน์ตีแจกใบปลิวสำหรับลีกกีฬาสำหรับเด็กและกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกเสือ แต่ปฏิเสธที่จะแจกใบปลิวสำหรับโครงการหลังเลิกเรียนของ Child Evangelism Fellowship of Maryland ซึ่งไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินของโรงเรียน ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐรอบที่ 4 ตัดสินว่านโยบายการแจกใบปลิวของเคาน์ตีเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

การปรากฏตัวของกลุ่มศาสนาของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐทำให้เกิดประเด็นเพิ่มเติมขึ้นอีกข้อหนึ่ง บางครั้งกลุ่มเหล่านี้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเขาให้คำมั่นสัญญาทางศาสนาที่เฉพาะเจาะจง เช่น การยอมรับพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้ช่วยให้รอดและการละเว้นทางเพศนอกการแต่งงานเพศตรงข้าม เป็นผลให้นักเรียนบางคนถูกกันออกจากการเข้าร่วมกลุ่มหรือจากตำแหน่งผู้นำ ใน Hsu v. Roslyn Union Free School District No. 3 (1996) ศาลอุทธรณ์รอบที่ 2 ของสหรัฐฯ ตัดสินว่ากฎหมายการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันของรัฐบาลกลางให้สิทธิ์นักเรียนในกลุ่มคริสเตียนผู้เผยแพร่ศาสนาในการรักษาเกณฑ์ทางศาสนาสำหรับตำแหน่ง ศาลกล่าวว่านโยบายของโรงเรียนต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางศาสนาโดยกลุ่มนักเรียนไม่สามารถบังคับใช้ได้ในกรณีนี้

ดัมมี่ / น้ำเต้าปูลาออนไลน์ / ไฮโล / ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ